Trang chủ         Tin tức - Sự kiện         Khoa học & Công nghệ mỏ         Các công trình nghiên cứu         Giá cả thị trường khoáng sản [ ENGLISH ]
Hội KHCN Mỏ Việt Nam
Hội nghị KHCN Mỏ VN
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Giới thiệu về Tạp chí
Thành phần Ban Biên tập
Các số đã xuất bản
Cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Công nghiệp Bauxite - Alimin Việt Nam
International Cooperation
Diễn đàn, trao đổi
Phản hồi

LIÊN KẾT WEBSITE
images/adv/adv_8.jpg
images/adv/adv_1.jpg
images/adv/adv_2.gif

THƯ VIỆN ẢNH
Phối cảnh nhà máy điện phân nhôm Trần Hồng Quân

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Người online: 67

Số lượt truy cập: 25,101,569

GIớI THIệU Về TạP CHí

TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP MỎ

Tạp chí Công nghiệp Mỏ là cơ quan của Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam. Tạp chí được xuất bản theo Giấy phép xuất bản số 1088/BC- GPXB cấp ngày 21/08/1993 và Giấy phép hoạt động báo chí số 319/ GP-BVHTT cấp lại ngày 23/07/2002 của Bộ Văn hóa - Thông tin

Tôn chỉ mục đích của Tạp chí Công nghiệp Mỏ là thông tin các hoạt động của Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam; phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế phục vụ cho công tác khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế và sản xuất trong ngành mỏ Việt Nam.

Đối tượng phục vụ là hội viên Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, các cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý trong ngành mỏ và các ngành liên quan tới ngành mỏ, các công nhân kỹ thuật bậc cao.

Phạm vi phát hành chủ yếu là các chi hội mỏ, các doanh nghiệp, trường và viện nghiên cứu triển khai trong ngành mỏ và các ngành liên quan tới ngành mỏ trên phạm vi toàn quốc.

Những năm đầu tiên Tạp chí mang tên “Nội san Công nghiệp Mỏ” cho tới số 3 năm 1991. Tên “Tạp chí Công nghiệp Mỏ” chính thức ra mắt bạn đọc từ quý IV năm 1991, đánh số 1.

Sau 23 năm hoạt động, Tạp chí Công nghiệp Mỏ đã có những bước trưởng thành, phát triển, đảm nhận được các nhiệm vụ mà Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam giao phó. Nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, điều hành sản xuất trong ngành mỏ trong nước và kể cả ngoài nước đã tham gia viết bài, trao đổi thông tin, ý kiến trên Tạp chí.

Tạp chí Công nghệ Mỏ được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xếp vào danh mục “Các tạp chí Khoa học Kỹ thuật’ và các bài báo được tính điểm công trình.

Tính tới cuối năm 2007, Tạp chí đã xuất bản được 104 số (các số 3 và 4 năm 1986, 3 và 4 năm 1987 được gộp 2 số làm một), trong đó từ 1990 đến 1996 xuất bản 4số/năm; từ 1997 tới nay xuất bản 6 số/năm. Có 37 số chuyên đề nhân các sự kiện quan trọng của Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam và của các cơ quan doanh nghiệp trong ngành.

Từ số 2 năm 1996, Tạp chí được in trên giấy trắng khổ A4, bìa in Offset 4 màu với dung lượng 32 trang; từ số 5 năm 2002 tăng lên 40 trang; từ số 1năm 2006 tăng lên 48 trang. Nhiều doanh nghiệp, viện và trường thuộc ngành mỏ và các ngành liên quan đã đăng quảng cáo trên Tạp chí.

Tạp chí hiện có những chuyên mục chính sau:

1- Hoạt động của Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam

2- Khoa học và công nghệ mỏ

3- Khoa học kinh tế và quản lý ngành mỏ

4- Thông tin kinh tế-khoa học- kỹ thuật ngành mỏ

5- Sáng kiến cải tiến- chuyện vui ngành mỏ

trong đó các bài viết thuộc 02 chuyên mục 2 và 3 có phần Tóm tắt tiếng Anh.

Nhiều nhà khoa học, nhà quản lý đã tham gia Ban biên tập Tạp chí trong những thời kỳ khác nhau.

Năm 1985, Tổng biên tập: KS. Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng biên tập: KS. Đỗ Quang Phúc.

Năm 1988, Tổng biên tập: KS. Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng biên tập: TSKH. Ngô Phúc Hưng.

Năm 1990, Tổng biên tập: GS.TS Trần Văn Huỳnh; Thư ký tòa soạn: KS. Đào Văn Ngâm; Ủy viên Ban Biên tập: TS. Nguyễn Thành Sơn, KS. Nguyễn Tài Anh.

Số 1 năm 1991 chính thức mang tênTạp chí Công nghiệp Mỏ, Tổng biên tập: TS. Đinh Văn Lạp; Phó Tổng biên tập: KS. Nguyễn Tài Anh và KS. Đào Văn Ngâm; Ủy viên Hội đồng Biên tập: TSKH. Lê Như Hùng, TS. Nguyễn Thành Sơn; KS. Bùi Mạnh Hùng, KS. Nguyễn Khắc Điềm và KS. Nguyễn Thị Bằng.

Số 2 năm 1992, Tổng biên tập: TS. Đinh Văn Lạp; Phó Tổng biên tập: KS. Nguyễn Tài Anh và KS. Đào Văn Ngâm; Thư ký tòa soạn: TS. Nguyễn Thành Sơn; Ủy viên Hội đồng Biên tập: KS. Nguyễn Công Bách, KS. Trần Lai Châu và KS. Lê Dương Quang.

Số 3 năm 1992, Tổng biên tập: TS. Đinh Văn Lạp; Phó Tổng biên tập: KS. Nguyễn Tài Anh; Thư ký tòa soạn: TS. Nguyễn Thành Sơn; Ủy viên Ban Biên tập: KS. Nguyễn Công Bách và KS.Lê Dương Quang.

Từ Số1 Năm 1993, Tổng biên tập: KS. Nguyễn Tài Anh; Thư ký tòa soạn: TS. Nguyễn Thành Sơn; Ủy viên Ban Biên tập: KS. Nguyễn Công Bách và KS.Lê Dương Quang.

Từ Số 2 Năm 1994, Tổng biên tập: KS. Nguyễn Tài Anh; Thường trực Ban Biên tập: TS. Nguyễn Thành Sơn; Ủy viên Ban Biên tập: KS. Nguyễn Công Bách, TS. Võ Trọng Hùng, KS. Bùi Danh Phong, KS.Lê Dương Quang, TS. Ninh Quang Thành, KS. Lê Thơi và KS. Vũ Anh Tuấn.

Từ Số1 Năm 1995, Tổng biên tập: KS. Nguyễn Tài Anh; Thường trực Ban Biên tập: TS. Nguyễn Thành Sơn; Ủy viên Ban Biên tập: KS. Nguyễn Công Bách, TS. Võ Trọng Hùng, KS. Bùi Danh Phong, KS.Lê Dương Quang, KS, Trần Tấn, TS. Ninh Quang Thành, KS. Lê Thơi và KS. Vũ Anh Tuấn.

Từ Số1 Năm 1996, Tổng biên tập: TS. Đinh Ngọc Đăng; Thường trực Ban Biên tập: TS. Nguyễn Thành Sơn; Ủy viên Ban Biên tập: KS. Nguyễn Công Bách, TS. Võ Trọng Hùng, KS. Bùi Danh Phong, KS.Lê Dương Quang, TS. Ninh Quang Thành, KS. Lê Thơi và KS. Vũ Anh Tuấn.

Từ Số 5 Năm 1997, Tổng biên tập: TS. Đinh Ngọc Đăng; Thường trực Ban Biên tập: TS. Nguyễn Thành Sơn; Thư ký tòa soạn PGS.TS. Võ Trọng Hùng; Ủy viên Ban Biên tập: KS. Nguyễn Công Bách, PGS.TS. Hồ Sĩ Giao, KS. Bùi Danh Phong, KS.Lê Dương Quang, TS. Đào Đắc Tạo, TS. Ninh Quang Thành, KS. Trần Văn Trạch và KS. Vũ Anh Tuấn.

Từ Số 5 Năm 2000, Tổng biên tập: TSKH. Đinh Ngọc Đăng; Thư ký tòa soạn PGS.TS. Võ Trọng Hùng; Ủy viên Ban Biên tập: KS. Nguyễn Công Bách, PGS.TS. Hồ Sĩ Giao, TS. Nghiêm Gia, KS. Nguyễn Đoàn Hạnh, KS. Đào Văn Ngâm, KS. Bùi Danh Phong, KS.Lê Dương Quang, TS. Nguyễn Thành Sơn, TS. Đào Đắc Tạo, TS. Ninh Quang Thành, KS. Trần Văn Trạch, KS. Vũ Anh Tuấn và GS.TS. Trần Mạnh Xuân.

Từ Số 5 Năm 2005, Tổng biên tập: TSKH. Đinh Ngọc Đăng; Phó Tổng biên tập Thường trực: PGS.TS. Hồ Sĩ Giao; Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn PGS. TS. Võ Trọng Hùng; Ủy viên phụ trách Trị sự: KS. Đào Văn Ngâm; Ủy viên Ban Biên tập: TS, Nghiêm Gia, PGS.TS. Nguyễn Cảnh Nam, TS. Đào Đắc Tạo, TS. Ninh Quang Thành, KS, Trần Văn Trạch và GS.TS. Trần Mạnh Xuân

Từ Số 1 Năm 2008, Tổng biên tập: TSKH. Đinh Ngọc Đăng; Phó Tổng biên tập Thường trực: PGS.TS. Hồ Sĩ Giao; Phó Tổng biên tập kiêmThư ký Tòa soạn PGS. TS. Võ Trọng Hùng; Ủy viên phụ trách Trị sự: KS. Đào Văn Ngâm; Ủy viên Ban Biên tập: TS, Nghiêm Gia, KS. Nguyễn Thị Đoàn Hạnh, PGS.TS. Nguyễn Cảnh Nam, TS. Đào Đắc Tạo, TS. Ninh Quang Thành, KS, Trần Văn Trạch và GS.TS. Trần Mạnh Xuân.

TỔNG HỢP CÁC SỐ LIỆU XUẤT BẢN CỦA TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP MỎ

Năm

Số lượng

c á c số

CÁC VẤN ĐỀ

Chung

KH&CN

Quản lý

Thông tin&SK

Tổng số

SB

TG

SB

TG

SB

TG

SB

TG

SB

TG

1985-1990

16

58

58

104

104

56

56

218

91-96

22

71

112

64

247

250

1997

6

8

8

39

58

35

42

51

51

133

159

1998

6

10

10

35

49

38

45

58

60

141

164

1999

6

8

6

46

46

34

34

59

59

147

145

2000

6

14

14

39

46

31

41

66

67

150

168

2001

6

15

14

38

52

28

42

60

65

141

173

2002

6

5

3

39

47

32

41

46

48

122

139

2003

6

8

7

44

64

24

36

37

39

113

146

2004

6

4

3

48

57

19

25

35

34

106

119

2005

6

8

8

51

64

21

24

34

35

114

131

2006

6

12

12

50

64

13

14

51

51

126

141

2007

6

6

6

61

89

13

18

35

35

115

148

1985 - 2007

104

227

706

408

532

1873

1997 - 2007

66

98

91

490

636

288

362

532

544

1408

1633

Ghi chú: SB là số lượng bài viết, TG là số tác giả và đồng tác giả

DANH MỤC CÁC SỐ CHUYÊN ĐỀ CỦA TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP MỎ

TT

Nội dung

Số

(1)

(2)

(3)

1

25 năm Hội KH và CN Mỏ Việt Nam

1/1991

2/1991

2

40 năm Mỏ than Mạo Khê

3/1994

3

30 năm Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn

4/1994

4

Đại hội IV Hội KH và CN Mỏ Việt Nam

1/1995

5

50 năm ngày truyền thống Mỏ Phấn Mễ

2/1995

6

40 năm Công ty Apatit Việt Nam

3/1995

7

Ngành Hóa chất Mỏ

2/1996

8

30 năm Hội KH và CN Mỏ Việt Nam

3/1996

9

30 năm Đại học Mỏ- Địa chất

4/1996

(1)

(2)

(3)

10

25 năm Viện KHCN Mỏ

4/1997

11

30 năm Viện NC Mỏ và Luyện kim

5/1997

12

Cách mạng tháng 10 Nga và ngành mỏ Việt Nam

6/1997

13

Hội thảo vật liệu nổ CN của Hội KH và CN Mỏ Việt Nam

1/1998

14

80 năm Trường Mỏ Moskva

6/1998

15

35 năm Mỏ sắt Trại Cau

1/1999

16

Hội nghị KHSX và khách hàng của Hiệp hội Titan Việt Nam

4/1999

17

10 năm Hiệp hội Titan Việt Nam

4/2000

18

35 năm đào tạo ngành Khai thác lộ thiên

5/2000

19

Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam

3/2001

20

Hội nghị KHKT lần thứ XIII của Hội KH và CN Mỏ Việt Nam

4/2001

21

35 năm Hội KH và CN Mỏ Việt Nam

5/2001

22

Hội nghị chuyên đề về quản lý ngành mỏ của Hội Mỏ Việt Nam

4/2002

23

30 năm Viện KHCN Mỏ

5/2002

24

35 năm Viện NC Mỏ và Luyện kim

6/2002

25

37 năm Khoa Mỏ, Đại học Mỏ- Địa chất

2/2003

26

Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ XV

4/2003

27

45 năm Trường Cao dẳng Kỹ thuật Mỏ

5/2003

28

Hội thảo KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ XVI

5/2004

6/2004

29

Tiến tới Đại hội VI Hội KH và CN Mỏ Việt Nam

Đại hội VI của Hội KH và CN Mỏ Việt Nam

3/2005

4/2005

30

Hội nghị KHCN Tuyển khoáng lần thứ II

6/2005

31

Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ XVII

4/2006

32

40 năm Hội KH và CN Mỏ VN; 70 năm ngày truyền thống công nhân ngành than

5/2006

33

40 năm Hội KH và CN Mỏ Việt Nam (tiếp theo)

1/2007

34

Giới thiệu xe tải TEREX

2/2007

35

Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ XVIII

4/2007

36

40 năm Viện KH và CN Mỏ - Luyện kim

5/2007

37

35 năm Viện KHCN Mỏ

6/2007


[ Quay lại ]

 

TÌM KIẾM
Search by Google.com

TIN MỚI
Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 28
Quảng Trị đề xuất làm băng tải xuyên biên giới, đưa than từ Lào vào Việt Nam
Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt nam (21/6/1925 - 21/6/2023)
Thông báo số 1 Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc năm 2023
Phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thư chúc mừng của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhân ngày KH&CN Việt Nam
Chúc mừng Tân Chủ tịch TKV
Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội KH&CN Mỏ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027
Hội thảo KHKT Mỏ toàn quốc năm 2022

DỰ BÁO THỜI TIẾT
Find more about Weather in Hanoi, VS

Find more about Weather in Ho Chi Minh, VS
Xem thêm thông tin thời tiết ở các địa phương khác

QUẢNG CÁO
images/adv/adv_14.gif
images/adv/adv_15.jpg
images/adv/adv_16.jpg

Bản quyền thuộc Hội Khoa học & Công nghệ mỏ Việt Nam.
Địa chỉ : Số 655 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Điện thoại : 024 – 22463696/36649158 /36649159 * Fax: 024 – 36649159
Phụ trách: TS. Tạ Ngọc Hải
Quản trị trang web: PGS. TS. Kiều Kim Trúc.
Xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player.
Thiết kế bởi BISolution.