Trang chủ         Tin tức - Sự kiện         Khoa học & Công nghệ mỏ         Các công trình nghiên cứu         Giá cả thị trường khoáng sản [ ENGLISH ]
Hội KHCN Mỏ Việt Nam
Hội nghị KHCN Mỏ VN
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Công nghiệp Bauxite - Alimin Việt Nam
International Cooperation
Diễn đàn, trao đổi
Phản hồi

LIÊN KẾT WEBSITE
images/adv/adv_8.jpg
images/adv/adv_1.jpg
images/adv/adv_2.gif

THƯ VIỆN ẢNH
Ảnh 8

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Người online: 55

Số lượt truy cập: 21,914,572

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 và vai trò của Bộ Công Thương  (28/04/2011)

Tiếp theo các Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2015” và Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025”, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ngày 30 tháng 3 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 459/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025” với những nội dung cụ thể như sau:

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam với một số quan điểm phát triển cơ bản như sau:

Phát triển đồng bộ, hiệu quả ngành công nghiệp khí thông qua việc phát huy các nguồn lực trong nước và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Phát huy vai trò chủ đạo của Nhà nước trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghiệp khí.

Phát triển ngành công nghiệp khí trên nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên trong nước, tăng cường nhập khẩu nhằm đảm bảo nguồn năng lượng phát triển đất nước bền vững.

Đẩy mạnh đầu tư chế biến sâu khí thiên nhiên, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao giá trị sử dụng của khí và hiệu quả của sản phẩm khí trong nền kinh tế, giảm thiểu tỷ trọng LPG nhập khẩu.

Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng trên nguyên tắc sử dụng tối đa công suất hệ thống hạ tầng hiện hữu (đường ống, trạm thu gom, xử lý…).

Phát triển thị trường tiêu thụ khí theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và từng bước hội nhập với thị trường khí khu vực và thế giới.

Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn cho đất nước và thực hiện chính sách phát triển bền vững.

Ngoài ra, Quyết định số 459/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch với những mục tiêu phát triển ngành công nghiệp khí cụ thể về: Tìm kiếm thăm dò, khai thác khí trong nước, Về nhập khẩu khí, Về phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp khí trong nước, Về phát triển công nghiệp LPG, Về phát triển thị trường tiêu thụ khí.

Để thực hiện các mục tiêu phát triển nói trên, Quy hoạch cũng đưa ra các giải pháp cụ thể: Về chính sách giá khí; Giải pháp và chính sách về mô hình thị trường khí; Giải pháp, chính sách khuyến khích đầu tư; Giải pháp, chính sách phát triển tự lực; Giải pháp, chính sách về khoa học công nghệ; Các giải pháp phát triển nhân lực; Giải pháp về an toàn và bảo vệ môi trường; Giải pháp về an ninh quốc phòng.

Vai trò của Bộ Công Thương trong việc thực hiện Quy hoạch phát triển tổng thể ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ những nhiệm vụ giao cho Bộ Công Thương như sau:

Chỉ đạo và giám sát việc triển khai, thực hiện Quy hoạch phát triển tổng thể ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015 định hướng đến năm 2025, trước mắt, cần tập trung triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư trong giai đoạn đến năm 2015.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tăng cường và đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác tại các khu vực có nhiều tiềm năng dầu khí nhằm gia tăng trữ lượng xác minh, đảm bảo đạt chỉ tiêu sản lượng khai thác khí trong giai đoạn quy hoạch.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai dự án nhập khẩu LVG xây dựng các cảng, kho chứa LNG và tái hóa khí nhằm nâng cao khả năng cung cấp khí cho nhu cầu thị trường trong nước giai đoạn đến 2015, định hướng đến 2025.

Chủ trì, phối với các các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành chính sách giá khí hợp lý nhằm đưa ra được hệ thống định giá khí linh hoạt, phương án trộn giá khí để đảm bảo khuyến khích tài chính cho đầu tư khai thác các mỏ khí đặc biệt là các mỏ nhỏ, nước sâu, xa bờ… đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh của nguyên, nhiên liệu khí với các nguyên, nhiên liệu thay thế khác, xây dựng lộ trình cải cách thị trường khí giai đoạn trước năm 2020.

Tiếp tục xem xét bổ sung và điều chỉnh nội dung Quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển của ngành dầu khí Việt Nam và các biến động của công nghiệp khí thế giới; hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong ngành công nghiệp khí có điều kiện phát triển, nâng cao và hoàn thiện năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập khu vực và thế giới.

Chủ trì, thẩm định và phê duyệt bổ sung Quy hoạch đối với các dự án kho LPG thương mại có công suất kho dưới 5.000 tấn.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, trình duyệt theo quy hoạch hiện hành trong năm 2011.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2011.

Nguồn: MOIT

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Bổ sung khu vực quặng đồng tỉnh Lào Cai vào Quy hoạch khai thác (12/2010)
 •  
 • Bổ sung 64,09 ha quặng sắt ở Tuyên Quang vào quy hoạch (10/2010)
 •  
 • Công văn số 650/TTg-KTN ngày 29.4.2009 về việc phát triển ngành công nghiệp khai thác bauxit, sản xuất alumin (05/2009)
 •  
 • Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 9.3.2009 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và đầu tư năm 2009 của TKV (04/2009)
 •  
 • Công văn số 1707/VPCP-KTN ngày 19.3.2009 về việc cho phép tiếp tục xuát khẩu tinh quặng ilmenite (03/2009)
 •  
 • Nghị định số 07/2009-ND-CP ngày 22.1.2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản (02/2009)
 •  
 • Quyết định số 129/2009/QĐ-TTg ngày 22.1.2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp công ty nhà nước tại Quyết định số 345/2005/QD-TTg ngày 26.12.2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (02/2009)
 •  
 • Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28-11-2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 (12/2008)
 •  
 • Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg ngày 19-9-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng barite và apatit (09/2008)
 •  
 • Nghị định số 102/2008-ND-CP về thu thập, quản lý, khai thác dữ liệu về tài nguyên và môi trường (09/2008)
 •  

  TÌM KIẾM
  Search by Google.com

  TIN MỚI
  Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
  Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội KH&CN Mỏ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027
  Hội thảo KHKT Mỏ toàn quốc năm 2022
  Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu năm 2019
  ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG HỘI MỎ VN NHIỆM KỲ 2020-2022
  Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ XXVII tại Sa Pa, Lào Cai
  Lê tôn vinh trí thức KHCN tiêu biêu năm 2022
  Hội thảo về Dự án mỏ sắt Thạch Khê
  Chủ tịch HĐTV TKV thăm Cty Nhôm Đác Nông
  Rusal với việc Rio kiểm soát nhà máy tinh luyện alumin tại Queensland

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
  Find more about Weather in Hanoi, VS

  Find more about Weather in Ho Chi Minh, VS
  Xem thêm thông tin thời tiết ở các địa phương khác

  QUẢNG CÁO
  images/adv/adv_14.gif
  images/adv/adv_15.jpg
  images/adv/adv_16.jpg

  Bản quyền thuộc Hội Khoa học & Công nghệ mỏ Việt Nam.
  Địa chỉ : Số 655 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  Điện thoại : 024 – 22463696/36649158 /36649159 * Fax: 024 – 36649159
  Phụ trách: TS. Tạ Ngọc Hải
  Quản trị trang web: TS. Nguyễn Bình.
  Xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player.
  Thiết kế bởi BISolution.