Trang chủ         Tin tức - Sự kiện         Khoa học & Công nghệ mỏ         Các công trình nghiên cứu         Giá cả thị trường khoáng sản [ ENGLISH ]
Hội KHCN Mỏ Việt Nam
Hội nghị KHCN Mỏ VN
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Công nghiệp Bauxite - Alimin Việt Nam
International Cooperation
Diễn đàn, trao đổi
Phản hồi

LIÊN KẾT WEBSITE
images/adv/adv_8.jpg
images/adv/adv_1.jpg
images/adv/adv_2.gif

THƯ VIỆN ẢNH
Ảnh 10

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Người online: 40

Số lượt truy cập: 13,722,377

Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 2005 (24/11/2009)

Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VI của Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam đã được tiến hành tại Hà Nội ngày 12 tháng 8 năm 2005. Dự Đại hội có 350 đại biểu, đại diện cho 88 chi hội và phân hội chuyên ngành hoạt động trên khắp mọi miền cuả đất nước.

HỘI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ MỎ VIỆT NAM

Số: NQĐH VI/HMVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

                                                                                                               Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2005

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI

HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỎ VIỆT NAM

--------------------------

Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VI của Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam được tiến hành tại Hà Nội ngày 12 tháng 8 năm 2005. Dự Đại hội có 350 đại biểu, đại diện cho 88 chi hội và phân hội chuyên ngành hoạt động trên khắp mọi miền cuả đất nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Trần Ngọc Hiên Phó chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Tổng hội Địa chất Việt Nam, Hội Cơ khí Việt Nam, Hội KHKT Đúc - Luyện kim Việt Nam, Hội Tuyển khoáng Việt Nam, Hội Hoá học Việt Nam, Các vị lãnh đạo lão thành của Hội, Lãnh đạo các Tổng Cty; Lãnh đạo các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu khoa học và nhiều vị khách của các ngành, các cơ quan Trung ương và Hà Nội.

Đại hội đã nghe và thảo luận các bản báo cáo sau đây:

- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội về những kết quả chủ yếu hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ V và phương hướng nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ VI ( 2005-2010).

- Báo cáo bổ sung và sửa đổi Điều lệ của Hội.

- Báo cáo của Ban kiểm tra của Hội trong nhiệm kỳ V.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương hội khoá V.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VI bao gồm 120 Uỷ viên, do ông Đoàn Văn Kiển, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam làm Chủ tịch.

Đại hội đã nhất trí ra Nghị quyết về những vấn đề chủ yếu sau đây:

1 - Tán thành bản Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ V về những kết quả đạt được và những nhận định đánh giá của Ban Chấp hành trong các lĩnh vực: tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, xuất bản tạp chí công nghiệp mỏ, củng cố và phát triển tổ chức Hội. Ghi nhận những cố gắng, sáng tạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực trung ương Hội, một số ban chuyên môn, các Chi hội khoa học - công nghệ mỏ và của nhiều hội viên trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Hội từ tháng 6 năm 2000 đến nay, đưa hoạt động của Hội tiến thêm một bước có hiệu quả và toàn diện hơn được Liên hiệp Hội, các cơ quan quản lý và các cán bộ khoa học, kỹ thuật trong và ngoài ngành thừa nhận.

2 - Đại hội nhất trí cao với phương hướng nhiệm vụ do Ban Chấp hành trung ương hội khoá V nêu ra trong bản báo cáo nói trên, đồng thời nhấn mạnh và bổ sung một số nhiệm vụ sau:

· Cần vận động và phát triển các chi hội cơ sở trong lĩnh vực khai thác dầu khí, ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước; trong các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng và các doanh nghiệp mỏ khác chưa có chi hội.

· Cần có các giải pháp khả thi giải quyết vấn đề Trụ sở làm việc của Văn phòng Trung ương Hội trong một vài năm tới; nhằm tạo điều kiện để hoạt động của Hội diễn ra bình thường.

3 - Tán thành và thông qua bản Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Hội gồm 7 chương, 24 điều để làm cơ sở tổ chức các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ VI.

4 - Đại hội hoan nghênh và tiếp thụ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công nghiệp, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhằm củng cố và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được để xây dựng Hội ngày càng phát triển, làm tròn nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới với yêu cầu cao hơn.

5 - Đại hội giao cho Ban Chấp hành trung ương Hội khoá VI định ra chương trình công tác cụ thể hằng năm và tổ chức điều hành thực hiện đạt hiệu quả cao những nhiệm vụ do Đại hội thông qua được ghi trong Nghị quyết này.

6 - Đại hội trân trọng bày tỏ lòng biết ơn Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công nghiệp, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các bộ ngành Trung ương, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các Tổng công ty, các Công ty, Doanh nghiệp, các Trường Đại học, Cao Đẳng và Dạy nghề, các Viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan tư vấn, các Hội bạn đã nhiệt tình chỉ đạo, ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ Hội hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

7 - Đại hội lần thứ VI của Hội gửi lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ công nhân mỏ đang hoạt động trên khắp mọi miền của đất nước trên tầng cao, trong hầm sâu, ngoài biển khơi, tại những vùng xa xôi hẻo lánh... luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ cùng với cán bộ, hội viên của Hội, khai thác có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, nguồn lực quan trọng của đất nước.

8 - Đại hội kêu gọi cán bộ, hội viên của Hội tích cực tham gia phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội từ nay đến cuối năm 2006 lập thành tích chào mừng, 40 năm ngày thành lập Hội (10/11/1966-10/11/2006), chào mừng Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta nguyện làm việc có hiệu quả cao hơn nữa để đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất mỏ, góp phần thực hiện công nghiêp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 TM. ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI

HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỎ VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

 

 

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
  • Nghiên cứu sản xuất thành công thuốc nổ nhũ tương rời dùng cho mỏ lộ thiên (03/2009)
  •  
  • HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỎ VIỆT NAM NĂM 2008 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2009 (01/2009)
  •  
  • Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ việt Nam trở thành thành viên thứ 41 của Hội Mỏ Thế giới – Một số thông tin về Hội Mỏ thế giới và Hội Mỏ Ba Lan (10/2008)
  •  
  • Thành lập chi hội Mỏ tại trường Quản trị kinh doanh TKV (08/2008)
  •  
  • Thông tin về tham dự Hội nghị và Triển lãm Mỏ Thế giới lần thứ XXI tổ chức tại Ba Lan từ ngày 7 đến 11-9-2008 (04/2008)
  •  
  • Đóng góp ý kiến để hoàn thiện chính sách ngành công nghiệp khai khoáng phù hợp với thời kỳ hội nhập (04/2008)
  •  
  • Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ­ương Hội KH&CN Mỏ Việt Nam lần thứ IV (04/2008)
  •  
  • Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam lần thứ IV khóa VI (03/2008)
  •  
  • Thông báo số 1 về Hội nghị Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam năm 2008 (03/2008)
  •  
  • CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN Ở LÀO CAI (02/2008)
  •  

    TÌM KIẾM
    Search by Google.com

    TIN MỚI
    Thông báo số 2 Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ XXVII
    Một nhà máy tinh luyện kẽm mới sẽ được xây dựng thay cho “Ufaleinickel”
    Lợi nhuận ròng trong năm tài chính vừa qua của BHP giảm 4%
    Doanh thu của “KAZ Minerals” trong nửa đầu năm nay giảm 13,2%
    Barrick và Japan Gold mở rộng dự án Gumyo
    Mỹ giảm nhập khẩu urani từ Nga nhằm tăng cường khai thác trong nước
    Tesla thỏa thuận mua niken cacbon thấp từ Canada
    Không lo ngại về việc Brazil đáp ứng nhu cầu xuất khẩu quặng sắt
    Ấn Độ sẽ hạn chế nhập khẩu kim loại trong thời gian tới
    BHP sẽ sử dụng năng lượng sạch trong khai thác than tại Australia

    DỰ BÁO THỜI TIẾT
    Find more about Weather in Hanoi, VS

    Find more about Weather in Ho Chi Minh, VS
    Xem thêm thông tin thời tiết ở các địa phương khác

    QUẢNG CÁO
    images/adv/adv_14.gif
    images/adv/adv_15.jpg
    images/adv/adv_16.jpg

    Bản quyền thuộc Hội Khoa học & Công nghệ mỏ Việt Nam.
    Địa chỉ : Số 655 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
    Điện thoại : 024 – 22463696/36649158 /36649159 * Fax: 024 – 36649159
    Tổng biên tập: GS.TS. NGND Võ Trọng Hùng
    Quản trị trang web: TS. Nguyễn Bình.
    Xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player.
    Thiết kế bởi BISolution.