Trang chủ         Tin tức - Sự kiện         Khoa học & Công nghệ mỏ         Các công trình nghiên cứu         Giá cả thị trường khoáng sản [ ENGLISH ]
Hội KHCN Mỏ Việt Nam
Hội nghị KHCN Mỏ VN
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Công nghiệp Bauxite - Alimin Việt Nam
International Cooperation
Diễn đàn, trao đổi
Phản hồi

LIÊN KẾT WEBSITE
images/adv/adv_8.jpg
images/adv/adv_1.jpg
images/adv/adv_2.gif

THƯ VIỆN ẢNH
Ảnh 11

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Người online: 19

Số lượt truy cập: 15,654,819

Công văn số 2395/VPCP-KTN ngày 16-4-2008 về ban hành Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản (21/04/2008)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 2395/VPCP-KTN

V/v ban hành Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008

Kính gửi:

Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 1932/BCT-CNNg ngày 12 tháng 3 năm 2008 và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc ban hành Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, hoàn chỉnh để ban hành theo thẩm quyền Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản với các quy định cụ thể, rõ ràng, dể hiểu; bảo đảm phù hợp với các luật chuyên ngành liên quan và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thúc đẩy đầu tư chế biến đi đôi với tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục Hải Quan;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, KTTH, QHQT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5). 21
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Văn Trọng Lý

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Công văn số 2396/VPCP-KTN ngày 16-4-2008 về xử lý tinh quặng đồng tồn kho trong năm 2008 (04/2008)
 •  
 • Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, xử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến 2025 (01/2008)
 •  
 • Quyết định số116/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến 2020 (01/2008)
 •  
 • Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30/5/2006 phê duyệt Quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (01/2008)
 •  
 • Quyết định số 104/2007/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụngquặng titan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025 (01/2008)
 •  
 • Nghị định 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn (01/2008)
 •  
 • Nghị định 77/2007/ND-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (01/2008)
 •  
 • Nghị định số 101/2007-ND-CP về thu thập, quản lý, khai thác tài nguyên biển (01/2008)
 •  

  TÌM KIẾM
  Search by Google.com

  TIN MỚI
  Ganfeng sẽ xây dựng nhà máy lithi có công suất lớn
  Mosaic tạm dừng khai thác hai mỏ tại Canada do nguy cơ lũ lụt
  riển khai phương pháp mới trong tách chiết lithi từ nước biển
  Vale đóng cửa các mỏ sau lệnh sơ tán tại khu vực đập Xingu
  Nhu cầu và giá than trên thị trường tiếp tục tăng ca
  BHP sẽ chi trả 93 triệu USD cho sự cố về môi trường tại Chile
  Hội thảo về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  Xây dựng cơ sở năng lượng tái tạo tại mỏ vàng đã khai thác tại Australia
  Thiếu hụt paladi toàn cầu gia tăng trong năm 2021
  Công Gô cấm xuất khẩu tinh quặng đồng và coban

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
  Find more about Weather in Hanoi, VS

  Find more about Weather in Ho Chi Minh, VS
  Xem thêm thông tin thời tiết ở các địa phương khác

  QUẢNG CÁO
  images/adv/adv_14.gif
  images/adv/adv_15.jpg
  images/adv/adv_16.jpg

  Bản quyền thuộc Hội Khoa học & Công nghệ mỏ Việt Nam.
  Địa chỉ : Số 655 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  Điện thoại : 024 – 22463696/36649158 /36649159 * Fax: 024 – 36649159
  Tổng biên tập: GS.TS. NGND Võ Trọng Hùng
  Quản trị trang web: TS. Nguyễn Bình.
  Xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player.
  Thiết kế bởi BISolution.