Trang chủ         Tin tức - Sự kiện         Khoa học & Công nghệ mỏ         Các công trình nghiên cứu         Giá cả thị trường khoáng sản [ ENGLISH ]
Hội KHCN Mỏ Việt Nam
Hội nghị KHCN Mỏ VN
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Công nghiệp Bauxite - Alimin Việt Nam
International Cooperation
Diễn đàn, trao đổi
Phản hồi

LIÊN KẾT WEBSITE
images/adv/adv_8.jpg
images/adv/adv_1.jpg
images/adv/adv_2.gif

THƯ VIỆN ẢNH
Ông Lê Diễn UVTW đảng, bí thư, Chủ tịch tỉnh Đăk Nông

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Người online: 20

Số lượt truy cập: 18,434,719

Công văn số 2728/VPCP-QHQT ngày 2-5-2008 về cơ chế hợp tác đầu tư với nước ngoài và Thỏa thuận khung hợp tác với Tập đoàn BHP về phát triển các dự án bauxit-alumin (05/05/2008)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 2728/VPCP-QHQT

V/v cơ chế hợp tác đầu tư với nước ngoài và Thỏa thuận khung hợp tác với Tập đoàn BHP về phát triển các dự án bauxit-alumin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,

Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Thuận.

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại các văn bản số 988/TTR-HĐQT ngày 25 tháng 2 năm 2008 và số 2079/TTR-BN ngày 27 tháng 3 năm 2008, của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại các văn bản số 27/TTr-UBND-TH ngày 25 tháng 2 năm 2008, số 523/UBND-TH ngày 03 tháng 3 năm 2008 và số 667/UBND-TH ngày 14 tháng 3 năm 2008); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1622/BKH-KTCN ngày 12 tháng 3 năm 2008, của Bộ Công Thương tại văn bản số 1919/BCT-CNNg ngày 12 tháng 3 năm 2008, của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1172/BTNMT-ĐCKS ngày 31 tháng 3 năm 2008, về cơ chế hợp tác đầu tư với nước ngoài phát triển các dự án thăm dò, khai thác bauxit-sản xuất alumin tại khu vực Tây Nguyên và điều tra, thăm dò bauxit tại tỉnh Bình Phước; căn cứ kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 16 tháng 4 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về triển khai dự án Tổ hợp bauxit-nhôm Lâm Đồng và Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ-Đăk Nông:

- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tập trung triển khai sớm hai dự án khai thác bauxit và sản phẩm alumin tại Tân Rai (tỉnh Lâm Đồng) và Nhân Cơ (tỉnh Đăk Nông).

- Đồng ý nâng công suất của dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ lên 600.000 tấn/năm;

- Cho phép Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thành lập công ty cổ phần với sự tham gia của công ty alumin nước ngoài với mức cổ phần không quá 40%, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giữ 51%, bán cổ phần ra công chúng 9%. Hàng năm, công ty cổ phần này nộp ngân sách nhà nước 10% lợi nhuận sau thuế của công ty (thương quyền của Chính phủ Việt Nam đối với mỏ bauxit). Theo nguyên tắc nêu trên, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam có thể mời Tập đoàn Alcoa (Mỹ) tham gia cổ phần vào Dự án Nhân Cơ (Đăk Nông) với tỉ lệ đến 40%; mời Tập đoàn luyện kim Vân Nam (Trung Quốc) tham gia vào Dự án Tân Rai (Lâm Đồng) với tỉ lệ không quá 20%.

2. Về Dự án mỏ 1/5 và Quảng Sơn: Theo nguyên tắc nêu tại điểm 1 trên đây, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đàm phán với Tập đoàn Chalco (Trung Quốc) tham gia cổ phần với tỉ lệ 40%. Nếu Tập đoàn Chalco không tham gia thì Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đề xuất phương án khác để thực hiện.

3. Về cơ chế hợp tác với Tập đoàn BHP (Anh-Úc): yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam rà soát, làm rõ hơn về cơ sở của cơ chế hợp tác, nhất là việc Tập đoàn tham gia hợp tác khai thác, chế biến bauxit tại Campuchia với tỷ lệ tham gia 10% và việc BHP tham gia liên doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam với tỷ lệ 49%, quyền và nghĩa vụ của hai bên tham gia hợp tác liên doanh, nhất là việc tham gia đầu tư vào dự án đường sắt từ Tây Nguyên đi Bình Thuận.

4. Về việc đầu tư nhà máy điện phục vụ cho điện phân nhôm: Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Công Thương bố trí nguồn điện hiện có trong khu vực để đáp ứng nhu cầu sản xuất nhôm khi cần thiết.

5. Về điều tra, thăm dò bauxit tại tỉnh Bình Phước: đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại văn bản số 667/UBND-TH ngày 14 tháng 3 năm 2008 và ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao Công ty cổ phần An Viên tiến hành điều tra, thăm dò bauxit tại tỉnh Bình Phước, báo cáo kết quả lên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia theo quy định.

6. Đồng ý về nguyên tắc giao Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chủ trì thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng tuyến đường sắt nối Đăk Nông-Lâm Đồng với Bình Thuận (có sự tham gia của các đối tác nước ngoài đầu tư vào các dự án bauxit tại khu vực Tây Nguyên).

Việc đầu tư dự án cảng của Tập đoàn tại mũi Kê Gà (Bình Thuận): Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam xem xét, quyết định theo quy định hiện hành.

7. Về đầu tư các hạng mục công trình trường học, đào tạo nguồn nhân lực, trạm y tế vào cơ cấu của dự án: thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2132/VPCP-CN ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Đ/c Trương Tấn Sang , UV BCT, Thường trực

Ban Bí thư TW (để báo cáo);

- TTCP, các PTT Nguyễn Sinh Hùng,

PTT Phạm Gia Khiêm,

PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Ban Đối ngoại TW;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TH, TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (2). 26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Công văn số 2395/VPCP-KTN ngày 16-4-2008 về ban hành Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản (04/2008)
 •  
 • Công văn số 2396/VPCP-KTN ngày 16-4-2008 về xử lý tinh quặng đồng tồn kho trong năm 2008 (04/2008)
 •  
 • Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, xử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến 2025 (01/2008)
 •  
 • Quyết định số116/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến 2020 (01/2008)
 •  
 • Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30/5/2006 phê duyệt Quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (01/2008)
 •  
 • Quyết định số 104/2007/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụngquặng titan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025 (01/2008)
 •  
 • Nghị định 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn (01/2008)
 •  
 • Nghị định 77/2007/ND-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (01/2008)
 •  
 • Nghị định số 101/2007-ND-CP về thu thập, quản lý, khai thác tài nguyên biển (01/2008)
 •  

  TÌM KIẾM
  Search by Google.com

  TIN MỚI
  Chủ tịch HĐTV TKV thăm Cty Nhôm Đác Nông
  Giới thiệu phần mềm tra cứu các số Tạp chí CNM đã xuất bản
  Hệ thống tự động giám sát trạng thái của đất đá mỏ bằng sóng siêu âm
  Các tập đoàn khai thác mỏ trên thế giới đang nghĩ tới tạm dừng các kế hoạch phát triển
  Giao dịch niken ở London lần đầu tiên bị dừng lại do giá tăng đột biến
  Trong tháng 2, sản lượng alumin của Trung Quốc đạt tới 5,47 triệu tấn
  Giá kim loại màu tăng mạnh sau sự kiện Ukraina và tái phát dịch COVID-19
  Giá nhôm đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 2008 trên Sàn giao dịch Luân Đôn
  Trong năm 2021, Nga xuất khẩu nhiều nhôm hơn nhưng giảm xuất khẩu đồng và niken
  Giá kim loại đất hiếm sẽ còn cao cho đến năm 2025?

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
  Find more about Weather in Hanoi, VS

  Find more about Weather in Ho Chi Minh, VS
  Xem thêm thông tin thời tiết ở các địa phương khác

  QUẢNG CÁO
  images/adv/adv_14.gif
  images/adv/adv_15.jpg
  images/adv/adv_16.jpg

  Bản quyền thuộc Hội Khoa học & Công nghệ mỏ Việt Nam.
  Địa chỉ : Số 655 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  Điện thoại : 024 – 22463696/36649158 /36649159 * Fax: 024 – 36649159
  Phụ trách: TS. Tạ Ngọc Hải
  Quản trị trang web: TS. Nguyễn Bình.
  Xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player.
  Thiết kế bởi BISolution.