Trang chủ         Tin tức - Sự kiện         Khoa học & Công nghệ mỏ         Các công trình nghiên cứu         Giá cả thị trường khoáng sản [ ENGLISH ]
Hội KHCN Mỏ Việt Nam
Hội nghị KHCN Mỏ VN
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Công nghiệp Bauxite - Alimin Việt Nam
International Cooperation
Diễn đàn, trao đổi
Phản hồi

LIÊN KẾT WEBSITE
images/adv/adv_8.jpg
images/adv/adv_1.jpg
images/adv/adv_2.gif

THƯ VIỆN ẢNH
Tấn Alumina đầu tiên của tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Người online: 23

Số lượt truy cập: 15,654,941

Thông báo số 144/TB-VPCP ngày 23-6-2008 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến quặng titan-zircon (25/07/2008)


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_____________

Số:144/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến quặng titan-zircon

______________________

 

Ngày 5 tháng 6 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến quặng titan - zircon. Tham dự có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên báo cáo, ý kiến của các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

Quặng titan - zircon là nguồn tài nguyên có giá trị lớn của nước ta, qua báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy có cơ sở để hình thành một ngành công nghiệp có quy mô lớn và đồng bộ về: khai thác, chế biến ra các sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao (ilmenit hoàn nguyên, xỉ titan, rutil, pigment và kim loại titan).

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan rà soát và có biện pháp quản lý chặt chẽ việc khai thác quặng titan - zircon đối với các diện tích đã cấp phép.

b) Khẩn trương xây dựng, tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan - zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu" trên diện tích khoảng 1.500 km2 và tổ chức thực hiện trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010, nhằm khoanh định cụ thể các diện tích chứa sa khoáng titan để tổ chức thăm dò, đánh giá trữ lượng làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác, chế biến và dự trữ quốc gia.

c) Thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân các tỉnh có tài nguyên quặng titan - zircon biết các khu vực cần điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan - zircon trong tầng cát đỏ và dừng ngay việc thỏa thuận cấp phép và thăm dò, khai thác quặng titan - zircon tại các khu vực này.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trương cấp phép thăm dò, khai thác quặng titan - zircon trên một số diện tích có nhu cầu sử dụng đất cấp bách để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, nhà máy điện nguyên tử, điện gió, các khu đô thị.

3. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cân đối nguồn vốn đảm bảo thực hiện Đề án điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan - zircon nêu trên ngay trong năm 2008.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xem xét, điều chỉnh thuế tài nguyên và thuế xuất khẩu quặng titan - zircon, trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh có tài nguyên quặng titan - zircon rà soát, khoanh định cụ thể các diện tích có quặng titan - zircon theo các kết quả điều tra mới nhất để điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 104/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007, trình thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ xây dựng các nhà máy chế biến sâu các sản phẩm từ quặng titan - zircon, đặc biệt là Dự án sản xuất pigment tại tỉnh Hà Tĩnh của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

c) Căn cứ trữ lượng quặng titan - zircon đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường điều tra, đánh giá, giao Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chủ trì thăm dò, đánh giá trữ lượng, lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư khai khác, chế biến quặng titan quy mô lớn với công nghệ cao, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhân:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;

- UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (5), T(40)

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

( Đã ký)

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Công văn số 2728/VPCP-QHQT ngày 2-5-2008 về cơ chế hợp tác đầu tư với nước ngoài và Thỏa thuận khung hợp tác với Tập đoàn BHP về phát triển các dự án bauxit-alumin (05/2008)
 •  
 • Công văn số 2395/VPCP-KTN ngày 16-4-2008 về ban hành Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản (04/2008)
 •  
 • Công văn số 2396/VPCP-KTN ngày 16-4-2008 về xử lý tinh quặng đồng tồn kho trong năm 2008 (04/2008)
 •  
 • Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, xử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến 2025 (01/2008)
 •  
 • Quyết định số116/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến 2020 (01/2008)
 •  
 • Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30/5/2006 phê duyệt Quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (01/2008)
 •  
 • Quyết định số 104/2007/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụngquặng titan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025 (01/2008)
 •  
 • Nghị định 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn (01/2008)
 •  
 • Nghị định 77/2007/ND-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (01/2008)
 •  
 • Nghị định số 101/2007-ND-CP về thu thập, quản lý, khai thác tài nguyên biển (01/2008)
 •  

  TÌM KIẾM
  Search by Google.com

  TIN MỚI
  Ganfeng sẽ xây dựng nhà máy lithi có công suất lớn
  Mosaic tạm dừng khai thác hai mỏ tại Canada do nguy cơ lũ lụt
  riển khai phương pháp mới trong tách chiết lithi từ nước biển
  Vale đóng cửa các mỏ sau lệnh sơ tán tại khu vực đập Xingu
  Nhu cầu và giá than trên thị trường tiếp tục tăng ca
  BHP sẽ chi trả 93 triệu USD cho sự cố về môi trường tại Chile
  Hội thảo về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  Xây dựng cơ sở năng lượng tái tạo tại mỏ vàng đã khai thác tại Australia
  Thiếu hụt paladi toàn cầu gia tăng trong năm 2021
  Công Gô cấm xuất khẩu tinh quặng đồng và coban

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
  Find more about Weather in Hanoi, VS

  Find more about Weather in Ho Chi Minh, VS
  Xem thêm thông tin thời tiết ở các địa phương khác

  QUẢNG CÁO
  images/adv/adv_14.gif
  images/adv/adv_15.jpg
  images/adv/adv_16.jpg

  Bản quyền thuộc Hội Khoa học & Công nghệ mỏ Việt Nam.
  Địa chỉ : Số 655 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  Điện thoại : 024 – 22463696/36649158 /36649159 * Fax: 024 – 36649159
  Tổng biên tập: GS.TS. NGND Võ Trọng Hùng
  Quản trị trang web: TS. Nguyễn Bình.
  Xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player.
  Thiết kế bởi BISolution.